Blogginlägg 1, Ledarskap

Min första dag som pedagog är händelselös för min ”padowan” Erik Allertz är i Eskilstuna besöker släkt.

Sa att han kommer tillbaka på onsdag. Men han lovade att plugga där också.

Efter att ha pratat med Erik första gången fick jag intryck att han är disciplinerad och självständig kille. Med andra ord inte så mycket jobb för mig.

Jag ska ha minst mejl kontakt med Erik för att se hur det går fram tills på onsdag sen hoppas jag att han kommer till skola.

Just nu verkar det som att uppgiften är inte så utmanande för mig men vi får se vad som händer längre fram i veckan.

Kanske det mest svåra med det här ledarskapets utmaning är hur mycket borde jag hjälpa för att optimera Eriks lärande. Om jag hjälper för mycket får han ingen utmaning och förmodligen kommer inte lära sig något, men om jag hjälper för lite då kommer han förmodligen att prestera sitt normala, det han vanligtvist brukar prestera. Då har jag väll misslyckats. Men på en sådan kort tid känns det svårt att lära känna Erik så bra för att veta hur mycket guidning han behöver och vilken sorts guidning. Men man får göra det bästa av situationen.       

 

(skrev den 26 november 2007)

Annonser

Death Camp 2007

Nu är det måndag morgon kl 06.20, sitter hemma och försöker komma ihåg vad som hände igår på ledarskaps äventyret.  

Efter att ha träffats på centralstationen och åkt till Jonsereds ”vildmark”  

Började vi med att promenera själva samtidigt som vi skulle SWOTa oss själva som en ledare.Jag tror att vi redan har gjort en SWOT under utbildningen som handlade om mig som ledare, skulle vara intressant att jämföra dessa, har min uppfattning av mig som ledare ändrats? Det får jag reda på om jag hittar den gamla SWOTen. Förutom SWOTen skulle vi komma på en fråga som skulle handla om ledarskap och ställa den till den kamraten som promenerade bakom. Min fråga handlade om språket, hur viktigt är det att prata perfekt svenska om man ska vara ledare? Man pratar tydligt, folk förstår dina direktiv men man ibland säger grammatiska fel. Jag fick inget klart svar men jag tror själv att det finns inget klart svar på den frågan, för det kan vara olika beroende på situationen, och människor man ska leda.  

Nästa övning delades vi upp i tre grupper med 5 personer i varje grupp. Vi skulle komma på ett spel på 30 min som dem andra två grupper skulle spela. Vi fick använda bara material från omgivningen. Syftet med övningen var att se hur gruppen fungerade när vi designade spelet. Hur gick beslutsfattandet? Var någon som tog ledarrollen? Min grupp bestod av Erik Toresson, Johan Hernsdorf, Patrik Hortin, Anders Flink och jag.

 fantastic-five.jpg

Vår grupp blev väldigt demokratiskt, ingen tog ledarrollen. Vi sa vara idéer öppet och diskuterade fram tillsammans ett slutgiltigt ide som blev mobilljud rörelse spelet! Spelet hade sina tekniska brister men det blev ändå väldigt rolig. Efter att ha spelat dem andras spel skulle vi promenera vidare i samma grupper och diskutera vad vi kunde ha gjort bättre när vi tog fram vårt spel. Vår grupp tyckte att det funkade rätt bra den kaotiska demokratiska väggen. Men jag tror det kunde ha gåt bättre om vi hade någon ”dirigent” för att effektivisera processen. 

Nästa övning handlade om tillit, instruktioner och språk. Vi delades upp i tre grupper där två personer skulle leda den tredje personen (som hade mössa över ögonen) i en väldigt jobbig skogs stig med bara rösten. Alla gruppen skulle prova på att bli led av sina kamrater. Min grupp vår super bra som bestod av mig Arvid och Anders, jag tror vi kunde springa om vi inte hade folk framför oss. Vi litade på varandra, vi hade tydliga instruktioner och klar språk inga krångligheter. Man kunde dra tydlig koppling mellan den här övningen och projekt arbete som vi har gjort tidigare. Hade vi varit så tydliga som i den här övningen hade vi haft mindre problem i projektarbete.  Sen blev det dags för en ny SWOT. Man skulle SWOTa sig själv i samband med orden tillit, instruktion och språk. Här blev det mer frågor än svar för min del. Frågor som jag tror kan besvaras med tiden då jag får mer erfarenhet.  

 maltiden.jpg

Efter middags måltiden körde vi sista övningen som liknade den där vi fick komma på spel som dem andra grupperna skulle spela. Bara den här gången skulle de vara i mörkret för klockan var redan 16.30 och vi fick inte använda oss av redskap. Och vi skulle komma på spel iden under tiden vi gick på skogstigen. Den här gången gick det ungefär likadant. Väldigt demokratiskt. Sedan fick vi en pinne, den som hade pinne skulle leda diskussionen, men det blev ändå inte så stora ändringar alla pratade nästan lika mycket. Men när vi kom på spelet i sista sekunden och det var verkligen sista sekunden blev den ändå väldigt bra och rolig.

 Sammanfattningsvis så var dagen intressant upplevelse där man fick prata och tänka efter om vad innebär att vara ledare, hur jag är som ledare, vilka är mina svagheter som ledare, vad jag kan bli bättre på.   

Bygg en Alien       Bygg en Alien är ett spel för naturvetenskapliga gymnasielever som går på Biologi B. Bygg en Alien ska ta upp grundläggande moment av genetik som heter Nedärvning av egenskaper.  

·         Spelet befinner sig i Pre Alfa stadiet alltså har testats internt.

·         Spelet har stannat av i en tidigt internt test fas.

 

                             Spelet är spelbart men har en stor bugg i lärandet fasen, spelets mekaniker stämmer inte med verklig korsnings mekaniker. Med lite redigering kan man fixa buggen, men sen får man se om det ligger i core mekaniks eller något tillägg mekanik.

Förutom detta så behöver spelet stor ansiktslyftning, med tanken på att jag gjorde allt grafik själv. Spelet kan också spelas i grupper eller som en hell klass, det måste också testas och se vilken är roligast/effektivast, kanske kan man ha både delarna.

                             Spelet befinner i ful papper fas, inget som jag skulle vilja vissa upp till en kund. Med lite egen investering kan man snygga upp spelet till en hygglig uppvisnings skick. Sen ska spelet spelas av biologi lärare för att se om spelet lever upp till den pedagogiska biten.    

 

          För att göra det här klart ska spelet testas flera gånger. Man måste redigera mekanikerna så dem stämmer med pedagogiken och spelet ska vara hyfsat snyggt. Om kunden vill ha spelet kan man anlita grafiker för att göra det riktigt snyggt.

blogguppgift-2.jpg

Vad har jag gjort

The Cluedo Mystery case  = 3,2 (beskrivning under construction)

Projektlednings Spelet = 4 (beskrivning under construction)

Gen Korsnings spel

Bygg en Alien 

      Bygg en Alien är ett spel för naturvetenskapliga gymnasielever som går på Biologi B. Bygg en Alien ska ta upp grundläggande moment av genetik som heter Nedärvning av egenskaper.

      I spelet kommer tas upp:

  • Korsning av egenskaper
  • Genotyp och fenotyp
  • Homo – och heterozygot genotyper
  • Dominant och recessiva alleler
  • Mendels första lag
  • Mendels andra lag
  • Kodominant nedärvning       
  • Intermediär nedärvning

      Syfte med spelet är att eleven ska kunna få bättre insikt och förståelse om den grundliga

nedärvnings mekanik och kunna bättre tolka och analysera ärv schema.  

      Spelet byggs på den kognitiva och sociokulturela teorier. Där man lär sig genom den upplevelsen man får, genom interaktion mellan elever och spelet. Genom att använda ett tema som skapar en känsla att man är en riktig gen forskare och försöker framställa ny Alien gubbe ökar upplevelsen mer och med att man i efterdiskussion kopplar den känsla med verkligheten och med fakta kommer kunskap att sita längre.

      Lärare bör ha bra kunskaper inom området för att kunna effektivt koppla spelmoment

med verklig nedärvnings mekanik och ta upp det i efterdiskussionen.

 

8020.jpg

 

3,6 nästan färdig

LIA 2 rapport – Arbetsförmedlingen

Bakgrund

Redan efter första praktik perioden förstod vi att ett spel eller reklamföretag inte var en nödvändighet. Då en av oss gjorde sin första praktik på Vägverket produktion förstod vi att valet egentligen var bredare än man tidigare trott. Det som dock blev utmaningen var att komma in på dessa ”andra företag” (CPS vadå?).Tanken föll snabbt på Ams. Då vi båda tidigare vart inskrivna och inte särkilt imponerade av deras informationsspridning och inlärningsmetoder för de arbetssökanden. Samtidigt som kände att de hade kapacitet (Ambitiös personal, lokaler mm.) nog för att göra aktiviteter, informationsmöten etc. mer attraktiva och effektiva än de befintliga. Idéer började snurra och vi bestämde oss för att satsa på en plats där. Som tur var, upptäckte vi att vi hade en gemensam kontakt person på Arbetsförmedlingen Hisingen. Och inte nog med det, han satt även i styrelsegruppen. Genom vår kontakt började vi jobba oss in i organisationen vilket inte var det lättaste. Då Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation och de byråkratiska trösklarna var över 75 meter höga, klarade vi oss ändå igenom till bokat möte, med chefen, Eva Kristenson, den 21 augusti 2007, klockan 13:00.Men missförstå mig inte, detta var personalens förtjänst. De olika arbetsförmedlarna som vi blev slussade igenom, hjälpte oss väldigt mycket. Alla var intresserade av vår kompetens och kom även med egna förslag på andra ställen dit de skulle kunna rekommendera oss vidare till.Efter ett ha presenterat oss, vår utbildning och vad vi skulle kunna göra för de fick vi till ett möte med ungdomsavdelningen där vi senare skulle göra vår Lia 2

Kort om Arbetsförmedlingen

Arbetsbetsmarknadsstyrelsen, AMS är den centrala myndigheten inom Arbetsmarknadsverket. Som chefsmyndighet svarar AMS för ledning, styrning, uppföljning och utvärdering av Arbetsförmedlingens verksamhet. AMS utfärdar riktlinjer, ger uppdrag och fördelar resurser mellan länen. AMS leds av en styrelse med en extern ordförande. Dessutom finns en rådgivande nämnd, tre delegationer och en personalansvarsnämnd inom AMS. Ska även nämna att A har över 10 000 anställda.

Arbetsgivare och arbetssökande i centrum

Arbetsförmedlingens kunder – arbetsgivare och arbetssökande står i centrum för verksamheten. Arbetsförmedlingen ska stödja kundens egna aktiviteter, inte ersättadem. Insatserna ska bidra till att vägen till målet – arbete alternativt arbetskraft – blir så kort som möjligt.

Uppgift

I möte med ungdomsgruppen gick vi igenom deras arbetsmetoder, målgrupper, information, etc. De kom fram till att man skulle kunna effektivisera deras jobbsökaraktiviteter där de kände att deltagarna inte tog in så mycket information som man önskade och närvaron höll inte genom jobbsökaraktivitetsveckorna.

Jobbsökaraktiviteter

är igång under två veckors tid. Detta är i stort sätt en frivillig ”utbildning” där man får lära sig om ansökningshandlingar, intervjuer, nätverk och annat nyttigt att ha med ut när man söker jobb. Målguppen är arbetssökande ungdomar mellan 18-25 år. De som deltar i detta bestäms i ett enskilt möte mellan den arbetssökanden och arbetsförmedlaren. Efter mötet bestämde vi oss för att hålla en konternuelig mail och telefon kontakt, samt ett avstämnings möte varje fredag. Vi installerades på vårt kontor samma dag och började jobba.

Lösning

Vi började med att skriva en projektdefinition, där Projektidén var att: Projektet skall kunna användas för att effektivisera verksamheten, samt även skapa en mer positiv bild av Arbetsförmedlingens ungdomsavdelning. Och Målet: Att leverera ett färdigt verktyg som personalen på Ams kan använda sig utav.

Då inriktningen var klar, hade vi trotts allt helt fria händer för innehållet i aktiviteterna. Detta bidrog till att vi var tvungna att göra en längre förstudie än väntat. I och med detta fick vi en djupare förståelse för vad som vi skulle göra och det bidrog även till det slutgiltiga resultatet. Lösningen blev en intervju övning (Inter-view) samt en simulation för ansökningshandlingar (Rekryt). Dessa bägge körs redan igång nästa vecka (5 nov, respektive 8 nov).

Vi har även en kontaktövning på gång som ännu inte är avslutad, men levereras inom kort.

Reflektion

Vi tycker båda att det har vart väldigt spännande och jobba i ett skarpt projekt, mot ett seriös och stort företag. Vi har känt oss varmt välkomna och vi har fått den hjälp vi har behövt. Vi är särkilt nöjda med resultatet och speciellt roligt nu när det skall köras på den äkta målgruppen.